Tuesday, 18/05/2021 - 08:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCs Phúc Trìu

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017

THỜI KHÓA BIỂU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

T

6a ( Xoan)

6b ( Hiền)

7a ( Bích)

7b ( Kết)

7c ( Nga)

8a ( Hương)

8b ( Hằng)

8c ( Triều)

9a ( Thảo)

9b ( Thương)

9c ( Dung)

 

 

2

1

Cán bộ- giáo viên- nhân viên- học sinh -Chào cờ

2

Văn - Xoan

Toán – Hiền

Toán-Bích

Văn - Nga

TD-Yến

Sử – Hương

Văn-Triều

Hóa-Thươg

Văn - Trang

Toán- Xuân

Toán- Kết

3

Anh – Lợi

Văn - Xoan

Nhạc- Định

Sinh-Quỳnh

Toán-Bích

Toán-Dương

Văn-Triều

Lý- Hằng

CD – Yến

Văn -Trang

Văn- Dung

4

Toán – Hiền

CD- Hằng

Anh-Tuyết

Toán- Kết

Địa-Thảo

Hóa-Thươg

Anh- Lợi

Sinh-Quỳnh

Địa - Dung

CD – Yến

Nhạc- Định

5

CD – Hằng

MT- Định

Sinh-Quỳnh

Sử- Thu

Anh-Tuyết

Địa-Thảo

HóaThương

Anh – Lợi

CN – Hằng

Địa - Dung

CD – Yến

 

3

1

Văn - Xoan

Toán – Hiền

Văn - Nga

Toán- Kết

Toán-Bích

CD – Hằng

Anh – Lợi

TD- Thuận

Toán- Xuân

Hóa-Phuog

Văn- Dung

2

Toán – Hiền

Anh – Lợi

Văn - Nga

Tin- Anh

Sinh-Quỳnh

TD- Thuận

Toán – Hằng

Văn-Triều

Văn - Trang

Toán- Xuân

Toán- Kết

3

Anh – Lợi

Sử - Xoan

Toán-Bích

Tin- Anh

Anh-Tuyết

Nhạc- Định

CD- Trung

Văn-Triều

Văn - Trang

Sinh-Quỳnh

TD – Thuận

4

TD- Thuận

Toán – Hiền

CD-Định

Anh-Tuyết

Địa- Thảo

Sinh-Quỳnh

Sử- Hương

Anh – Lợi

Hóa-Phươg

Tin- Anh

Lý – Hằng

5

Nhạc –Định

Sinh-Quỳnh

Anh-Tuyết

Địa-Thảo

Sử-Thu

Lý – Hằng

MT- Anh

CD – Trung

Sử- Hương

Tin- Anh

Hóa-Phươg

 

4

1

Sinh-Quỳnh

Nhạc- Định

Văn - Nga

CN - Hằng

TD-Yến

Hóa-Thươg

Lý – Hằng

Toán-Dương

TD- Thuận

Toán- Xuân

Toán- Kết

2

Toán – Hiền

CN – Hằng

Sinh-Quỳnh

Anh- Tuyết

Văn - Nga

Anh – Lợi

Toán – Hằng

MT- Anh

Địa - Dung

TD- Thuận

Sinh-Phươg

3

MT- Định

TD – Thuận

Anh-Tuyết

Toán- Kết

Lý- Yến

Toán-Dương

Sinh-Quỳnh

Hóa -Thương

Toán- Xuân

Địa - Dung

Lý – Hằng

4

CN – Hiền

Anh – Lợi

Lý- Yến

Sử-Thu

CN - Hằng

CN-Dương

Hóa-Thương

Nhạc- Định

Tin- Anh

Anh-Tuyết

Địa - Dung

5

 

 

CN - Hằng

Lý- Yến

Sư - Thu

Sinh-Quỳnh

Anh – Lợi

CN-Dương

Tinn- Anh

Nhạc- Định

Anh-Tuyết

 

5

1

Toán – Hiền

Văn - Xoan

Tin- Anh

Văn - Nga

Anh-Tuyết

Văn-Triều

TD- Thuận

Toán-Dương

Toán- Xuân

CN – Hằng

Toán- Kết

2

Sinh-Quỳnh

Toán – Hiền

Tin- Anh

Văn - Nga

Toán-Bích

Toán-Dương

Văn-Triều

Địa-Thảo

TD- Thuận

Văn - Trang

Văn- Dung

3

Tin- Anh

Sinh-Quỳnh

TD- Yến

Anh- Tuyết

Văn - Nga

Sử- Hương

Toán – Hằng

Văn-Triều

Sinh-Thảo

Văn - Trang

Văn- Dung

4

Tin- Anh

Địa-Thảo

Toán-Bích

TD – Yến

Nhạc- Định

Anh- Lợi

Sinh-Quỳnh

Sử- Hương

Anh- Tuyết

Lý-Thương

Sinh-Phươg

5

Sinh hoạt chuyên môn

 

6

1

CN-Hiền

Văn - Xoan

MT - Anh

Nhạc- Định

Tin- Anh

Văn-Triều

Đia – thảo

Anh – Lợi

Lý-Thương

Sử- Hương

TD- Thuận

2

Anh – Lợi

Văn - Xoan

Địa-Thảo

Sinh-Quỳnh

Tin- Anh

Văn-Triều

Nhạc- Định

Toán-Dương

Văn- Trang

TD- Thuận

Sử- Hương

3

Lý - Bích

Anh – Lợi

TD- Yến

CD - Định

Sinh-Quỳnh

TD- Thuận

Sử- Hương

CN-Dương

Anh-Tuyết

Văn- Trang

Tin- Anh

4

TD- Thuận

Lý - Bích

Sử- Hương

TD-Yến

CD- Định

Anh – Lợi

CN-Dương

Sinh-Quỳnh

Sinh-Thảo

Anh-Tuyết

Tin- Anh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhạc- Định

Sinh-Quỳnh

Anh-Tuyết

 

7

1

Văn - Xoan

Tin- Anh

Văn - Nga

Địa-Thảo

Toán-Bích

Toán-Dương

Văn-Triều

TD- Thuận

Văn - Trang

Toán- Xuân

CN – Hằng

2

Văn - Xoan

Tin- Anh

Toán-Bích

Văn - Nga

MT - Anh

Văn-Triều

TD- Thuận

Toán-Dương

Toán- Xuân

Văn - Trang

Hóa-Phươg

3

Địa- Thảo

TD- Thuận

Sử- Hương

MT - Anh

Văn - Nga

CN-Dương

Toán – Hằng

Văn-Triều

Hóa-Phươg

Lý-Thương

Văn- Dung

4

Sử - Xoan

CN - Hằng

Địa-Thảo

Toán- Kết

Văn - Nga

MT- Anh

CN-Dương

Sử- Hương

Lý-Thương

Hóa-Phươg

Địa - Dung

5

Sinh hoat lớp –Hoc sinh,Giáo viên chủ nhiệm

 

 

 

Tác giả: admin

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 26
Tháng 05 : 602
Năm 2021 : 6.060