Sunday, 22/05/2022 - 09:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCs Phúc Trìu

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHÚC TRÌU TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT CHIA TAY GIÁO VIÊN NGHỈ CHẾ ĐỘ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHÚC TRÌU TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT CHIA TAY GIÁO VIÊN NGHỈ CHẾ ĐỘ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHÚC TRÌU TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT CHIA TAY GIÁO VIÊN NGHỈ CHẾ ĐỘ