• Buổi sáng: Học 04 tiết bắt đầu tiết 1 lúc 7h30’.
  • Buổi chiều: Học các tiết còn lại theo TKB; bắt đầu tiết 1 lúc 14h00’.

 

Thời gian

Giờ vào tiết 1

Giờ vào tiết 2

Giờ vào tiết 3

Giờ vào tiết 4

Sáng

7h30’

8h25’

9h20’

10h15’

                        Giải lao giữa các tiết 10 phút

 

 

Chiều

 

14h00’

 

14h55’

 

15h50

 

 

- Chương trình địa phương 6 học kì I chủ đề 3,4,5 (đ/c Lan Anh); chủ đề 6,7 (đ/c Thảo) thực hiện vào buổi chiều thứ 3,5 tuần cuối cùng của tháng (3- 4 tiết/ buổi).

- Tự chọn lớp 9 môn Toán, Anh, Sinh (12 tiết/chủ đề/học kì) tuần 2 tiết/lớp.

+ Lớp 9a1: Sinh- Anh- Toán.

+ Lớp 9a2: Toán- Sinh- Anh.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu thực hiện chiều thứ 2 hàng tuần (trong thời gian học sinh chưa thể đến trường giáo viên chủ động hướng dẫn học sinh ôn tập vào chiều bằng hình thức phù hợp và thể hiện trên lịch báo giảng đầy đủ).

- Hoạt động NGLL lớp 7,8,9 thực hiện buổi chiều thứ 7 tuần 4 hàng tháng (Ghi lịch báo giảng đầy đủ).